Kennis is kracht, kennis is delen,
kennis is verbinden

that's impreziv!

I AM impreziv

'I AM' staat voor impreziv architecture model. 'I AM' is een bouwblokken model wat structuur, inzicht en houvast biedt in het IT landschap.

Over impreziv

Met inmiddels 25 jaar ervaring ligt de focus van Impreziv op het vormgeven van houvast en structuur van uw technische ICT landschap. Impreziv neemt het voortouw en ontzorgt u aan de ene kant maximaal (uiteraard binnen de gestelde kaders) en ondersteunt u aan de andere kant zo goed mogelijk bij vraagstukken die bij de business of ICT spelen. Heel concreet zorgt Impreziv ervoor dat er geen zaken gerealiseerd worden die niet in uw belang zijn.

Mijn naam is Roger Hamar de la Brethonière, eigenaar van Impreziv

 

Bij impreziv ligt de focus op een tweetal aandachtsgebieden, te weten:

 • het ontwerpen, implementeren, uitdragen en beheren van de technologie architectuur waarbij de laatste jaren een sterke focus ligt op cloud technologie.
 • de digitale werkplekomgeving, waarbij bijvoorbeeld cloud first en mobility first gedachte wordt omarmd.

Dit heeft zich de laatste jaren vertaalt in:

 • Het mede uitbrengen van advies rondom public cloud sourcing binnen de Rijksoverheid.
 • Het (door)ontwikkelen van Cloud services voor de Rijksoverheid.
 • Het meenemen van organisaties bij afname van cloud dienstverlening.
 • Het mede vormgeven en uitdragen van de technologie architectuur bij diverse organisaties waaronder Overheidsdatacenter Noord, Universitair Medisch Centrum Groningen, Dienst Wegverkeer, Noordelijk Dagblad Combinatie, DUO en de Bedrijfsartsengroep.
 • Het mede vormgeven van visie voor de digitale werkplekomgeving voor oa de UMCs in Nederland en Dienst Wegverkeer.
 • Het opzetten en mede verantwoordelijk voor de keuze en bewaking van de projecten, passend in de IT strategie, conform de IT roadmap.
 • Het uitbrengen van advies en anticiperen rondom rijks-initiatieven (lees Rijkscloud en RijksWerkOmgeving).

Naast het bovengenoemde is door de jaren heen een referentie architectuur en bouwblok model ontwikkeld, te weten Impreziv Architecture Model ('I AM'). Onderstaand beschrijft wat 'I AM' is en wat het voor u kan betekenen.

Impreziv Architecture Model

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ook in systeem en applicatie omgevingen.

Herkent u zich als opdrachtgever in het volgende? "In onze ICT omgeving hanteren wij vele technieken en overzicht en structuur ben ik kwijtgeraakt. Er is veel discussie, en resultaat laat op zich wachten. Hierdoor kost het veel tijd en dus geld om uw klant adequaat te bedienen".

Belangrijk is het om houvast en structuur te bieden, iets wat 'I AM' uw organisatie biedt.

Dit referentiemodel van impreziv is gebaseerd op basis van ‘common sense’ en jaren toegepaste ervaring. 'I AM' bestaat simpelweg uit vijf aandachtsgebieden te weten:

 • infrastructure,
 • infrastructure applications,
 • office automation applications,
 • business applications,
 • quality attributes.

Binnen een aandachtsgebied zijn werkgebieden opgenomen en elk werkgebied bestaat vervolgens uit meerdere technologische bouwblokken. Aan bouwblokken kunnen kwaliteitsattributen zoals beschikbaarheid en kosten worden gekoppeld.

'I AM' geeft inzicht, is een kapstok om uw bestaande of toekomstige diensten. 

 

Architectuur gelaagd model

'I AM' is op basis van ‘common sense’ en mede vormgegeven door aspecten van de The Open Group Architecture Framework (TOGAF) en Open Infrastructure Architecture method (OIAm), methodes voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise architectuur.

Bouwblok model

Het unieke aan 'I AM' is het bouwblokkenmodel. Grote pluspunten bij het gebruik hiervan zijn:

 • de vertaling van functioneel overzicht naar technisch diepgang,
 • de weergave hoe de wereld van architectuur en de techniek elkaar kunnen vinden,
 • de integriteit en elasticiteit van een systeem is eenvoudig te garanderen,
 • de herkenbaarheid om gezamenlijk sneller tot inzicht te komen,
 • de inzetbaarheid opdat deze zowel strategisch, tactisch en operationeel is in te zetten

De inzet, lees het succes, kunt u meten. Binnen uw organisatie zal   

 • minder discussie zijn om gezamenlijk te komen tot,
 • minder complexiteit in uw infrastructuur of een roadmap aanwezig zijn om te komen tot,
 • meer inzicht in de complexiteit in uw infrastructuur zijn.
 • snellere time to market van uw dienst.

Viewpoints

Naast het gebruik van het bouwblokkenmodel, kunnen op basis 'I AM' zogenaamde viewpoints rondom een aandachtsgebied worden verkregen. Bovenstaand is een functionele ‘viewpoint’ voor een werkplek, vanuit het device verkregen. In dit voorbeeld is de smartphone uitgelicht.

Meerwaarde

impreziv

 • geeft invulling door aan strategische doelstellingen de bijbehorende technische oplossingen te koppelen.
 • beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden, die van belang zijn voor een succesvolle opdrachtuitvoering.
 • biedt succesvolle implementaties die zich kenmerken door minder discussie.
 • hanteert een reeds bewezen referentiemodel voor de technologie architectuur, te weten de impreziv architecture model ('I AM').

Kernkwaliteiten

De volgende kernkwaliteiten staan bij impreziv hoog in het vaandel:

 • knowledgable  - Specialistisch in verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen op ICT gebied
 • thinking

   - Analytisch denkvermogen
 • designing

   - Ontwikkelvermogen 
 • acting

   - Gedreven en 'can-do-mentaliteit'
 • sharing

   - Zelfstandig in het delen van kennis, ervaringen en ideeën in teamverband
 • disciplined

   - Gedisciplineerd en geduldig opererend in een al dan niet hectische organisatie
 • respectful

   -  Rekeninghoudend met waarden en normen

Ervaringen

Op het gebied van:

 • het ontwikkelen en uitdragen van een visie op ICT en de ICT strategie
 • het ontwikkelen, uitdragen en naleven van de ICT-architectuur principes en het vertalen hiervan naar bouwblokken
 • het vormgeven en onderhouden van infrastructuur activiteiten, geraamde kosten en planning
 • het ontwikkelen van cloudstrategie
 • het adviseren van klanten bij complexe ICT vraagstukken
 • het opstellen van Project Start Architecturen als kader voor projecten

Contact

Mauritslaan 71

8448 PM  Heerenveen,

Telefoon: +31 6 112 879 50

Email: (roger.hamar@impreziv.nl)